فال حافظ

فال حافظ

دارم از زلف سياهش گله چندان که مپرس
کس به اميد وفا ترک دل و دين مکناد
به يکي جرعه که آزار کسش در پي نيست
زاهد از ما به سلامت بگذر کاين مي لعل
گفت وگوهاست در اين راه که جان بگدازد
پارسايي و سلامت هوسم بود ولي
گفتم از گوي فلک صورت حالي پرسم
گفتمش زلف به خون که شکستي گفتا
که چنان ز او شده ام بي سر و سامان که مپرس
که چنانم من از اين کرده پشيمان که مپرس
زحمتي مي کشم از مردم نادان که مپرس
دل و دين مي برد از دست بدان سان که مپرس
هر کسي عربده اي اين که مبين آن که مپرس
شيوه اي مي کند آن نرگس فتان که مپرس
گفت آن مي کشم اندر خم چوگان که مپرس
حافظ اين قصه دراز است به قرآن که مپرس

تعبیر فال : از دوستی گله مندی و از روزگار شکایت داری. به آنچه می خواستی و آرزو داشتی نرسیده ای اما بهتر است از غرور و تکبر دست برداری و واقعیات زندگی را بپذیری تا رنج بیهوده نبری.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای ben-10.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:ben-10.ir